Fiscale Dienstverlening

Als belastingconsulent, geregistreerd bij de belastingdienst met nummer 530347
(Becon) verzorgen wij al uw fiscale aangiftes.

Eventuele correspondentie met belastingdienst betreffende deze aangiften worden tevens door ons verzorgd. Te denken valt aan o.m.

  • Controle op juistheid ontvangen (voorlopige) aanslagen
  • Bezwaarprocedures
  • Verzoeken tot ambtshalve vermindering
  • Verzoeken tot uitstel van betaling

Voor deze belastingaangelegenheden kunt U vrijblijvend contact met ons opnemen om uw zaak door te spreken en/of een offerte aan te vragen.

Verder kunnen wij U van dienst zijn bij zaken als fiscale planning.

fiscale dienstverlening