Financiële Dienstverlening

Wij kunnen voor U Uw gehele financiële administratie uit handen nemen. Zodoende kunt U zich richten op die aspecten van Uw onderneming, waar U zich sterk in voelt en nemen wij de verwerking over van de financiële administratie.

Werkwijze

Op periodieke basis verstrekt u mij de boekhoudgegevens zoals inkoop- en verkoop-fakturen, bankafschriften en brandstofbonnen. Deze worden verwerkt in het door ons ten dienste staande boekhoudsysteem. Na verwerking ontvangt U periodiek een actuele balans en winst- en verliesrekening. U bent hierdoor verzekerd van een helder inzicht in de financiële status van Uw onderneming.

Het complete dienstenpakket omvat:

  • Verwerking van alle financiële gegevens
  • Verwerking debiteuren- en crediteurenadministratie
  • Actuele winst-en verliesrekening
  • Actuele tussenbalans
  • Aangifte omzetbelasting
  • Opstellen jaarrekening
  • Aangifte inkomstenbelasting ondernemer
  • Vrijblijvend kwartaaladvies voortgang onderneming
  • Afsluitende financiële rapportage van uw onderneming
  • Tussentijdse rapportages
financiele dienstverlening